Četrtek, Maj 19, 2022
   
Text Size
Društvo UNITRI Nova Gorica 30let Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta:
unitring@amis.net
  grb_nova_gorica

Vabilo na zbor društva UNITRI Nova Gorica

Skladno s 16. in 17. členom Statuta Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica

 

VABIMO

vse članice in člane na redno letno sejo Zbora članov Društva

v petek, 22. marca 2019, ob 17. uri,

v Veliko dvorano Mestne občine Nova Gorica,

Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

1.     imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika,

2.     sklepanje o dnevnem redu Zbora,

3.     obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila Društva za leto 2018,

4.     obravnava in sprejem poročila Nadzornega odbora za leto 2018,

5.     obravnava in sprejem poročila Častnega razsodišča za leto 2018,

6.     obravnava in sprejem programa dela in finančnega plana za leto 2019,

7.     vprašanja in predlogi,

8.     drugo.

Gradivo je na vpogled na sedežu Društva od ponedeljka do četrtka med 10. in 13. uro. Prav tako bo gradivo na vpogled v dvorani MONG pol ure pred pričetkom Zbora.

Za prijeten uvod bodo poskrbeli: orientalske plesalke, ukulele in skupina Nastopamo in (se) zabavamo s skečem.

Zaključili bomo z druženjem ob prigrizku.

Lepo pozdravljeni.

                                                                                     Ivanka Drnovšček

                                                                                           predsednica

 

Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na telefonsko številko

031 738 199, ali po elektronski pošti, do četrtka, 21. marca.

______________________________________________________________________________________

KONTAKT

Erjavčeva ulica 4
5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta: unitring@amis.net

 

Med študijskim letom ima Društvo uradne ure:

od ponedeljka do četrtka
od 10. do 13. ure

© Društvo UNITRI Nova Gorica   Spletni piškotki