Torek, September 27, 2022
   
Text Size
Društvo UNITRI Nova Gorica 30let Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta:
unitring@amis.net
  grb_nova_gorica

ZAČETNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Naučimo se tujega jezika!


ITALIJANSKI JEZIK parlo-italiano

Snov, ki jo bomo spoznavali postopoma, bo prepletala slovnico in komunikacijo: kako se predstaviti, povedati od kod prihajamo, koliko smo stari, povedati telefonsko številko in ostale podatke ter povprašati po teh informacijah. Za konec se bomo naučili tudi nekaj besedišča na temo mesta, infrastrukture, prometa, potovanja ter kako povprašati po smeri in brati zemljevid.  

NEMŠKI JEZIK Ih sprahe D

Učenje bo temeljilo na konverzaciji in aktivni rabi jezika. Naučili se bomo najpomembnejših slovničnih struktur in osnovnega besedišča. S poslušanjem dialogov bomo spoznali jezik naravnega govorca nemščine.

FRANCOSKI JEZIK Je parle Fr

Izobraževalni program bomo prilagodili predznanju in željam slušateljev. Če bo večina začetnikov, se bomo posvetili osnovam francoskega jezika in kulture. Če bo večina že seznanjena z osnovami francoskega jezika, pa bomo osvežili predznanje in ga postopno nadgrajevali. Spoznali bomo osnovne fraze in izraze, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Delo bo temeljilo na konverzaciji in sporazumevanju v vsakdanjih okoliščinah.

 

Ob zadostnem številu zainteresiranih bodo potekali tudi začetni tečaji ANGLEŠKEGA, RUSKEGA in ŠPANSKEGA JEZIKA.

_____________________________________________________________________

KONTAKT

Erjavčeva ulica 4
5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta: unitring@amis.net

 

Med študijskim letom ima Društvo uradne ure:

od ponedeljka do četrtka
od 10. do 13. ure

© Društvo UNITRI Nova Gorica   Spletni piškotki