Četrtek, Avgust 05, 2021
   
Text Size
Društvo UNITRI Nova Gorica 30let Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta:
unitring@amis.net
  grb_nova_gorica

Predstavitev

Nagovor predsednice

Rože vedno rastejo za tiste, ki jih želijo videti. (H. Matisse)

Predsednica 2020

Spoštovane članice in spoštovani člani, bodimo optimistični!

Optimizem je nujno potrebna lastnost, da se lahko spopademo z izzivi, ki jih prinaša življenje. Omogoča nam, da na svet pogledamo bolj vedro in se veselimo drobnih stvari, ki nas obdajajo.

Morali smo se prilagajati spremembam in živeti drugače. Tako bo tudi v prihodnosti. Kljub temu se lahko veselimo življenja, ki ni ravna črta! Prav zato je pestro in barvito, spremembe pa so neizbežna stalnica.

Pomislimo, ali resnično vidimo ljudi, s katerimi živimo, in tiste, s katerimi smo tako ali drugače povezani, ali damo roko tistim, ki jo potrebujejo, pa čeprav jih ne poznamo. Skrajni čas je, da pričnemo bolj ceniti sebe, si prisluhnemo in si vzamemo čas samo zase.

Preteklo študijsko leto se je zaključilo drugače, kot smo načrtovali, hkrati pa je pred nas postavilo nov izziv, ki smo ga sprejeli.

Z veliko mero dobre volje in optimizma smo pripravili program novega študijskega leta. Vključili smo večino utečenih vsebin z željo, da jih bomo tudi izvedli. Med krajše programe smo dodali nekaj novih naslovov, ki jih bomo sproti dopolnjevali z aktualnimi temami. Pri nekaterih dejavnostih smo predvideli tudi možnost učenja na daljavo v primeru karantene. Vsekakor se zavedamo, da je druženje v študijskih skupinah prijetno, morda celo bolj pomembno kot samo učenje. Vsako leto poudarjamo pomen poznavanja sodobnih načinov komuniciranja, zato bomo tudi letos slednjemu namenili pozornost z željo, da bi se nam pridružili v čim večjem številu.

Naša okolica nam ponuja obilico zanimivosti, zato bomo organizirali več ogledov bližnjih krajev s krajšimi pohodi. Srečo imamo, da živimo v območju milejšega podnebja, zato bomo v čim večji meri izkoristili možnosti dejavnosti na prostem.

Naslednje leto bo naša UNITRI dopolnila 30 let, zato vas vabimo k sodelovanju s kratkimi zapisi o zanimivostih, s fotografijami ali kako drugače. Pustimo domišljiji prosto pot.

Želim si, da bi znali videti vse lepote, ki nas obdajajo.

Dobrodošli v novem študijskem letu!

                                                                        Ivanka Drnovšček, predsednica


 

   

Beseda predsednice

"Kdor hoče uživati veselje, ga mora deliti z drugimi. Sreča je bila rojena kot dvojčica."

                                                                                                        (G. Byron)

 UO 20170526 19splet

Spoštovane članice in spoštovani člani,

je kdo med nami, ki si ne želi veselja, sreče? Upam si trditi, da ne.

Vsi vemo, da so veseli ljudje zadovoljni, uspešni, imajo manj težav z zdravjem,  in še in še bi lahko naštevali pozitivne plati veselja. Vsi smo radi v družbi srečnih ljudi.

Ker smo univerza, izobražujemo, smo aktivni in usposabljamo na različne načine, kot društvo združujemo ljudi in nam ni vseeno, kako se počutimo. Želimo čim bolj zadovoljne člane.

Hote ali nehote se tkejo vezi med člani, nihče izmed članov ni sam, kajti vse dejavnosti so skupinske. Seveda pa se moramo sami odločiti, ali bomo storili nekaj zase.

Verjamem, da bomo našli nekaj zase v pričujočem Izobraževalnem programu in programu dejavnosti za študijsko leto 2017/2018.

Ponujamo že utečene vsebine in nove dejavnosti. Nove vsebine so posebej označene in si jih je vredno pozorno pogledati, se o njih pozanimati.

Čisto vsega verjetno ne bomo uspeli uresničiti, saj bomo upoštevali število prijavljenih, stroške in druge okoliščine izvedbe posamezne dejavnosti. Ob tem pa moramo poudariti, da so nekateri mentorji pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje prostovoljno. Slednjim se posebej zahvaljujemo in si želimo, da bi jih bilo vedno več. Verjamemo, da je v naših vrstah še veliko ljudi, ki imajo zanimiva znanja, katere bi lahko posredovali drugim, zato vabljeni k sodelovanju.

Vedno so dobrodošli predlogi za nove dejavnosti in spremembe.

Čeprav je program že oblikovan, se lahko med letom še spreminja.

Društvo sestavljamo ljudje, zato je društvo živ organizem in se kot tak stalno spreminja. Ob upoštevanju navedenega je pomembno sledenje objavam obvestil in medsebojno obveščanje.

Naše delovanje pa je povezano tudi s težavami: kadrovskimi in prostorskimi.

Pisarna bo praviloma odprta ob ponedeljkih in sredah po objavljenem urniku.

Zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov se bomo še dalje povezovali z dosedanjimi ponudniki prostorov in sodelovali tudi z drugimi sorodnimi dejavniki v okolju.

Pripadnost Društvu bomo še dalje dokazovali s članskimi izkaznicami in dosedanje člane opremili z novo nalepko.

Ostaja možnost uveljavljanja popustov pri navedenih ponudnikih.

Za prijetno darilo pa lahko najbližjim tudi letos podarimo vrednostni bon.

Družimo se in podelimo veselje, morda tudi v kateri od predstavljenih dejavnosti. Dajmo dobri volji čim več priložnosti. 

Dobrodošli!

                                                            Ivanka Drnovšček, predsednica

   

Predstavitev UNITRI

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici deluje od leta 1991. Kot društvo je bila ustanovljena in registrirana v letu 1996. Namen ustanovitve in cilj Društva je izobraževanje in druženje občanov v tretjem življenjskem obdobju oz. občanov vseh starosti.
Članstvo v Društvu je prostovoljno. Za vsako študijsko leto je potrebno plačati članarino.

Organi društva so: zbor članov, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.skok zgibanka1

 

preberite več...   

ZGODOVINSKA POT UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE NOVA GORICA

Merilo humanosti družbe je njen odnos do starejših prebivalcev. Ljudje ostanemo vse življenje družbena bitja z določenimi potrebami, ki so v posameznih obdobjih našega življenja različne. Pri starejših so izrazitejše potrebe po varnosti, družbeni pripadnosti, ljubezni in samopotrjevanju.

V svetu so to prepoznali najprej v Ameriki. Na podlagi stališča UNESCA po vseživljenjskem izobraževanju prebivalcev so se v razvitem svetu v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začele ustanavljati univerze za tretje življenjsko obdobje.

V Sloveniji je prvo izobraževanje za slušatelje tega obdobja steklo leta 1984 v krožku francoskega jezika pod mentorstvom Dušane Findeisen, ki je svoje izkušnje s tega področja prinesla iz Francije. Leto 1986 pa štejemo kot uradni datum ustanovitve Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Sledil je Maribor, nato Kranj, Idrija, Slovenj Gradec in leta 1991 še Nova Gorica. Našo Univerzo je ustanovila sedaj že pokojna Marija Pergar, ki je v sodelovanju s prvimi člani postavila temelje in program delovanja. V dvajsetih letih se je organizacijsko razvijala in programsko dopolnjevala.

Od leta 1996 deluje kot društvo. Uresničiti skuša težnjo po izobraževanju in druženju občanov v tretjem življenjskem obdobju. Danes šteje 416 članov iz vseh občin na Goriškem. Vodi ga predsednik, ki obenem tudi predsednikuje sedemčlanskemu upravnemu odboru, ki pripravlja vse planske dokumente in poročila o opravljenem delu ter organizira in izvaja vse naloge, sprejete na zboru članov in upravnem odboru. Zbor članov se sestaja enkrat letno. Sprejema in potrjuje program dela, finančni plan, izobraževalni program, program drugih aktivnosti društva za tekoče leto, poročilo o opravljenem delu in finančno poročilo za preteklo leto. Društvo ima tudi nadzorni odbor in častno razsodišče.

Izobraževanje poteka v krožkih, ki jih vodijo strokovno usposobljeni mentorji. Med njimi so številni mladi, kar kaže na medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Animator v posameznem krožku skrbi za spremljanje evidence prisotnosti in informiranje članov o sklepih in stališčih, sprejetih v upravnem odboru. Vezni člen med upravnim odborom, mentorji in animatorji so koordinatorji, ki so obenem tudi člani upravnega odbora. Le-ti koordinirajo potek dela v posameznih krožkih.

Izobraževanje in druge dejavnosti potekajo v prostorih osnovnih šol v Novi Gorici, Šolskem centru, Medgeneracijskem središču, Magmi X in Mika šport od oktobra do aprila naslednje leto. Študijski krožki, ki jih je v tem študijskim letu štirideset, so urejeni po programskih sklopih: spoznajmo tuje jezike, skrb za ohranjanje zdravja in fizične aktivnosti, umetnost v naših vrstah, ohranjanje kulturne dediščine ter drugih dejavnosti. Med aktivnosti društva sodi tudi organiziranje razstav, ekskurzij, izletov, pohodov, družabnih srečanj, prireditev ob kulturnih praznikih in drugih priložnostih ter drugih oblik druženja in prostovoljstva.

Med pomembnejše mejnike v razvoju Univerze za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici sodijo predvsem naslednji:

 • v letu 1991 se ustanovi Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica,krajevna skupnost
 • 1992 se začasno registrira kot Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, Sekcija kluba 2001 Nova Gorica ter dobi logotip – znak sove s sloganom Nikoli ni prepozno,
 • 1994 izda prvo programsko knjižico za študijsko leto 1994/1995,
 • 1996 se registrira kot Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica,
 • 2000 dobi svoj sedež v najetih prostorih KS Nova Gorica, Erjavčeva 4,
 • 2001 izda zbornik ob 10. obletnici Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova  Gorica,
 • 2001 dobi prvi računalnik na posodo,
 • 2001 prejme diplomo MO Nova Gorica za odmevno in  uspešno delo na področju izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju,
 • 2004 začne pisati kroniko društva,
 • 2006 dobi elektronsko pošto, obeležili 15-letnico delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica in izda zbornik,
 • 2007 obeleži 10-letnico delovanja pevskega zbora Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica in izda zbornik,
 • 2008 dobi spletno stran: www.unitring.si, prejme nagrado MO Nova Gorica za izražen tankočuten odnos do izobraževanja ter nudenja nasvetov in povezovanja starejših oseb,
 • 2010 prenovi spletno stran www.unitring.si,
 • 2011 obeleži 20-letnico delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, izda zbornik ter natisne interni časopis Novičke Unitring – prvo in drugo številko,
 • 2012 obeleži 15-letnico delovanja pevskega zbora Unitri Nova Gorica, obeleži 10-letnico delovanja fotografskega krožka in delavnice Tretja moč, natisne interni časopis Novičke Unitring - tretjo številko, posodobi program za vodenje evidence članov društva in izdajo računov,
 • 2013 soorganizira s Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje 2. mednarodni festival Znanja in kulture starejših  "Primorska skozi čas" v Novi Gorici, obeleži 20-letnico klekljarskega krožka, pridobi status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, zaposli osebo za pomoč pri izvajanju tajniških in organizacijskih del društva - javna dela, 
 • 2014 zaposli osebo za pomoč pri izvajanju organizacijskih in tajniških del  društva - javna dela.

 

PREGLEDNICA RASTI PO ŠTUDIJSKIH LETIH

Študijsko

leto

Število

krožkov        

Število

slušateljev

1991/92

3

28

1992/93

4

54

1993/94

9

93

1994/95

14

146

1995/96

21

173

1996/97

28

286

1997/98

34

241

1998/99

38

314

1999/00

35

305

2000/01

40

280

2001/02

46

342

2002/03

53

358

2003/04

56

387

2004/05

61

400

2005/06

57

395

2006/07

58

403

2007/08

58

429

2008/09

62

435

2009/10

65

443

2010/11

64

470

2011/12

69

435

2012/13

61

445

2013/14

44

416

2014/15

50

440

         

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

KONTAKT

Erjavčeva ulica 4
5000 Nova Gorica
Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Telefon: 05/30 02 387
GSM: 031 738 199
e-pošta: unitring@amis.net

 

Med študijskim letom ima Društvo uradne ure:

od ponedeljka do četrtka
od 10. do 13. ure

© Društvo UNITRI Nova Gorica   Spletni piškotki